Belső auditor

ISO/IEC 17025 - Laboratóriumi Belső Auditor

A tanfolyam rövid leírása: 

A résztvevők megismerkednek a minőségirányítás alapvető fogalmaival, az akkreditálási eljárás folyamatával, valamint a laboratóriumok minőségirányítási vezetőinek, megbízottainak feladataival, beleértve az irányítási dokumentációs rendszer felépítését, illetve a belső audit folyamatát a tervezéstől kezdve az audit lebonyolításán keresztül, egészen a javító intézkedések végrehajtásáig és felülvizsgálatáig. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az irányítási rendszer kidolgozásához, létrehozásához, bevezetéséhez, működésének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

 

Képzés részletei
Ár: 
395 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 17 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Laboratóriumi belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, illetve olyan vállalati vezetők részére, akik meg akarnak ismerkedni a külső független, vagy üzemi - belső szervezeti - ellenőrző laboratóriumok folyamatainak ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerinti auditálásának követelményeivel, valamint mindazoknak, akik egy jól működő vizsgálólaboratóriumot szeretnének létrehozni, laboratóriumi irányítási rendszert bevezetni, működtetni és fenntartani a fenti szabvány követelményeinek megfelelően.

Oktatási modulok: 

 


 • Minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmak

 • Akkreditálási eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek

 • Az akkreditálási eljárással kapcsolatos követelmények

 • Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapfogalmai

 • Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány követelményei

 • A vizsgálólaboratórium irányítási dokumentációs rendszerének felépítése, kialakítása

 • A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó egyéb dokumentumok, feljegyzések

 • Vizsgálati módszerek (szabványos és nem szabványos módszerek)

 • Környezettel, berendezésekkel kapcsolatos követelmények

 • Az irányítási rendszer működésének felügyelete (belső audit, vezetőségi átvizsgálás, helyesbítő és megelőző intézkedések)

 • Auditok a gyakorlatban – szituációs gyakorlatok

 

Megszerezhető végzettség: 
TEQUA tanúsítvány a sikerrel vizsgázóknak
Időtartam: 
3 nap
Előfeltétel: 
nincs
Vizsga típusa: 
írásbeli
Vizsga ára: 
A tanfolyam ára tartalmazza.
Megjegyzés: 

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

További információ: 

Környezetirányítási belső auditor tanfolyam ISO 14001

A tanfolyam rövid leírása: 

A résztvevők megértik az ISO 19011 szabvány tartalmát és megfelelnek az e szabvány által előírt alapvető követelményeknek. Képesek a vállalatnál sikeres belső környezeti auditokat előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket (jelentés, utóaudit) elvégezni.

Képzés részletei
Ár: 
355 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 17 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Vezetőknek a gazdaság minden területéről, környezetvédelemmel foglalkozó üzemi/vállalati környezetvédelmi megbízottaknak, irányítási rendszer-megbízottaknak, környezetirányítási rendszerfejlesztő szakembereknek, akik ismerik a környezetirányítást, azt a gyakorlatban alkalmazni tudják, és lehetőségük van auditok véghajtására.

Oktatási modulok: 

 

 • Környezeti Audit
 • Az ISO 19011:2002 követelmények
 • Auditok tervezése, végrehajtása, utómunkálatok
 • Dokumentum-audit
 • Az audit előkészítése, auditterv és kérdéslista elkészítése
 • Az audit tapasztalatainak értékelése
 • Auditjelentés készítése
 • Helyesbítő tevékenységek
 • Kérdezéstechnika
 • Auditori esetpéldák megoldása
 • Auditgyakorlat (szerepjáték) és a gyakorlat értékelése

 

Időtartam: 
3 nap
Megjegyzés: 

Tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány a sikerrel vizsgázóknak.
A képzés 3, nem egymást követő nap kerül megrendezésre! Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

További információ: 

Vállalati Belső Auditor ISO 9001

A tanfolyam rövid leírása: 

A tanfolyam azokat a követelményeket és alapismereteket tárgyalja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a rendszerszemléletben gondolkodó vállalkozások szakemberei sikeresen igazolhassák a cégük működési és irányítási folyamatainak ISO 9001:2015-as szabvány szerinti megfelelőségét az ügyvezetés és a tulajdonosok irányába, valamint feltárják a potenciális hibákat. A résztvevők megismerik a belső audit folyamatát a tervezéstől kezdve az audit lebonyolításán keresztül, egészen a javító intézkedések felülvizsgálatáig. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre, illetve az audit lebonyolításának elsajátítására az ISO 9001:2008 szabványkövetelmények alapján, és az auditorokra vonatkozó ISO 19011 követelményeknek megfelelően.

Képzés részletei
Ár: 
455 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 17 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Vállalati belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment részére. Olyan vállalati vezetőknek, akik meg akarnak ismerkedni a szervezeti folyamatok ISO 9001:2015 szabvány szerinti auditálásának követelményeivel, és rendelkeznek alapismeretekkel a szabványról.

 

Oktatási modulok: 

 

 • ISO 9001:2015 szabványkövetelményeknek való megfelelés
 • ISO 19011:2002 szabvány-követelmények
 • Az audittal kapcsolatos alapfogalmak
 • Az audit folyamatai az előkészítéstől a javító intézkedések felügyeletéig
 • Auditok a gyakorlatban – szituációs játékok

 

Időtartam: 
4 nap
Előfeltétel: 
minőségirányítási alapismeretek
Megjegyzés: 

Tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány a sikeresen vizsgázóknak. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra. Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

További információ: 
Tartalom átvétel